Repartizarea pe serii, grupe și limbi străine a studenților anului I, programul „Limba și Literatura Română – o Limbă și Literatură Modernă”