Mesaj referitor la desfășurarea activităților didactice în primul semestru al anului universitar 2020-2021

În conformitate cu decizia Consiliului Facultății de Litere, din data de 7 septembrie 2020, validată prin votul Senatului Universității din București, din data de 16 septembrie 2020, din pricina situației provocate de pandemia de COVID-19, activitățile didactice din primul semestru al anului universitar 2020-2021 se vor desfășura exclusiv online.

Platformele recomandate de Universitatea din București pentru desfășurarea activităților de curs și seminar sunt Google Meet, Google Classroom și Microsoft Teams, care pot fi accesate gratuit de pe adresa instituțională. Fiecare cadru didactic (titular sau colaborator) va înscrie în fișa disciplinei platforma pe care va desfășura activitățile didactice, precum și resursele electronice pe care le poate pune la dispoziția studenților și modalitățile de evaluare (intermediare și finale) în context online. Nu există interdicție de a lucra și cu alte platforme pentru desfășurarea activităților online, dar Universitatea din București nu asigură gratuitate decât pentru platformele menționate anterior.

Activitățile didactice se vor desfășura în conformitate cu un orar stabilit pentru fiecare program de studii și treaptă de învățământ (licență, masterat, doctorat) în parte, care va fi postat pe site-ul facultății.

Studenții anului I vor fi invitați să ia parte la ceremoniile de deschidere ale anului universitar 2020-2021, care vor avea loc în mediul online, în conformitate cu o programare care va conține și link-urile întâlnirilor și numele profesorilor coordonatori de an.