Isogloss – revistă open access de lingvistică romanică

Fondată în 2015 ca o revistă de lingvistică romanică, Isogloss a trecut recent printr-un proces de schimbare a tematicii și a politicii de revizie științifică, precum și printr-un proces de schimbare a echipei redacționale și de extindere a comitetului științific.
Schimbarea tematicii vizează lărgirea domeniului de interes înspre lingvistica teoretică și experimentală, având ca obiect de investigație limbile și dialectele romanice.
Aliniindu-se tendințelor recente din editarea și publicarea materialelor academice, Isogloss aspiră să determine o schimbare de paradigmă în domeniul lingvisticii, prin adoptarea unei noi politici de publicare și de evaluare științifică.
În ce privește politica de evaluare științifică, noua echipă editorială a stabilit următoarele principii de evaluare științifică a articolelor:
• evaluare constructivă: sarcina referentului este de a stabili dacă lucrarea este coerentă și bine documentată, dacă aduce o contribuție nouă și semnificativă în domeniu și dacă nu conține forme de plagiat sau alte încălcări ale normelor deontologice;
• evaluare transparentă și echitabilă: cu acordul părților, identitatea evaluatorilor și rapoartele de evaluare devin publice odată cu publicarea articolului;
• evaluare rapidă: s-a observat că sistemul de evaluare Revise and resubmit afectează în mod negativ dinamica publicării în domeniu, întârziind – adesea nepermis de mult – apariția articolelor de specialitate; Isogloss propune următoarele opțiuni de evaluare a unui articol științific: „Acceptat” / „Acceptat cu revizii minore” / „Respins”; opțiunea „Revizuiește și retrimite” – prin intermediul căreia evaluatorii propun adesea analize alternative ale faptelor și fenomenelor lingvistice – este înlocuită cu adresarea invitației către evaluator de a publica o „Replică” la articolul evaluat.
Isogloss adoptă următoarea politică de publicare:
• Open Access;
• fără taxe de publicare sau de procesare a articolului;
• drepturile de copyright asupra materialelor academice rămân ale autorilor articolelor;
• publicare continuă: imediat ce un articol este acceptat pentru publicare, editat și formatat, devine disponibil pe site-ul Isogloss.
Echipa editorială a Isogloss este formată din doi redactori-șefi, Roberta D’Alessandro (Universitatea din Utrecht) și Ángel J. Gallego (Universitatea Autònoma din Barcelona), și cinci redactori-șefi adjuncți: Alexandru Nicolae (Universitatea din București și Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”), María Carme Parafita Couto (Universitatea din Leiden), Diego Pescarini (CNRS și Universitatea Côte d’Azur, Nisa), Anna Pineda (Sorbona) și Michelle Sheehan (Universitatea Anglia Ruskin, Cambridge). De asemenea, Isogloss va găzdui și seria Romance Languages and Linguistic Theory (RLLT), care publică o selecție evaluată a lucrărilor prezentate în cadrul conferinței anuale Going Romance; Haike Jacobs de la Universitatea Radboud din Nijmegen a fost numită redactor-șef Isogloss, având drept portofoliu editarea seriei RLLT.
Strângând laolaltă o echipă internațională de experți în lingvistică romanică teoretică și experimentală, comitetul științific a fost selectat având în vedere criterii de egalitate de gen, de senioritate și de reprezentare areală. În comitetul editorial Isogloss, Universitatea din București este reprezentată de lect. dr. Gabriela Bîlbîie (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine), de conf. dr. Adina Dragomirescu (Facultatea de Litere) și de prof. Donca Steriade (MIT), alumna UB și profesor honoris causa al universității noastre. De asemenea, lect. dr. Ionuț Geană (Facultatea de Litere) ocupă una dintre pozițiile de secretar de redacție.
Isogloss este o revistă indexată cu evaluare de tip peer-review, editată de Universitatea Autònoma din Barcelona și disponibilă online în acces liber la https://revistes.uab.cat/isogloss.