Apariție editorială – “Exploring Discourse Practices in Romania”, editori Andra Vasilescu, Mihaela-Viorica Constantinescu, Gabriela Stoica și Jonathan Russell White, Cambridge Scholars, 2020

COPERTA FINALA 22 MARTIE 2020_001

„Volumul “Exploring Discourse Practices in Romanian” oferă o caracterizare a spaţiului cultural românesc în termenii câtorva practici discursive specifice, actualizate în diverse contexte sociale şi istorice.
Capitolele se înscriu în paradigme teoretice recente şi propun analize detaliate pe bază de corpus. Sunt organizate în jurul a cinci teme principale: construcția identității discursive, polifonia discursivă, textualizarea atitudinilor și a emoțiilor, metaforele conceptuale, gramaticalizarea contextului. Acestea sunt investigate în diverse genuri discursive: discurs politic, discurs media, discurs profesional, conversație directă, literatură memorialistică, eseistică și corespondență privată, uzul românei de către vorbitori non-nativi în interacțiunile didactice.
Cadrul teoretic este cel al analizei discursului, înțeles în sens larg, având în vedere tipare discursive, fenomene pragmatice, analiza conversației sau aspecte retorico-stilistice.
Corpusurile analizate includ texte scrise și transcrieri ale unor interacțiuni orale din diverse perioade și reliefează aspectele relevante ale dinamicii discursive, în sincronie și diacronie. Analizele conduc la o perspectivă caleidoscopică asupra practicilor discursive în cultura română, configurate eclectic, în timp, prin suprapunerea modelelor culturale locale și a celor europene occidentale, adoptate treptat în perioada modernă.
Lucrarea, deopotrivă teoretică şi aplicată, cu deschidere spre interdisciplinaritate, se adresează tuturor specialiştilor interesaţi de domeniul pragmaticii, analizei discursului sau comunicării (inter)culturale.”

Exploring Discourse Practices in Romanian_cuprins_001 Exploring Discourse Practices in Romanian_cuprins_002 Exploring Discourse Practices in Romanian_cuprins_003 Exploring Discourse Practices in Romanian_cuprins_004 Exploring Discourse Practices in Romanian_cuprins_005