Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică, ediția a XVII-a, 15 mai 2020

Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare organizează vineri, 15 mai 2020, Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică. Aflată la ediția a XVII-a, sesiunea este destinată în principal studenților, masteranzilor, doctoranzilor. Tema propusă pentru acest an este Râsul.

Calendarul sesiunii:

Comitetul științific va selecta cea mai bună lucrare, căreia i se va acorda Premiul „Dan Grigorescu”, oferit de familia Profesorului. Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de Studii literare va acorda un premiu special pentru abordare inedită a temei. Totodată, cele mai bune lucrări prezentate în sesiune vor fi publicate în volum, în colecția  Perspective comparatiste a Editurii Universității din București.

Repere tematice:

 • veselia simplă;
 • râsul și bucuria moderată;
 • ridendo castigat mores;
 • a râde de ceilalți și a râde de sine;
 • a râde împreună cu și a râde de;
 • câte situații de viață, atâtea feluri de a râde;
 • râsul nebunului;
 • râsul clovnului;
 • râsul tragic;
 • râs, surâs, hohote;
 • râsul necomic în literatură și în arte;
 • râsul lui Democrit, hohotele lui Buddha;
 • comici vestiți (ai literaturii, ai ecranului).

Zeița Demetra, în căutarea fiicei sale Persefona, care fusese răpită de către Hades, a ajuns la Eleusis, la curtea regelui Celeos. Refuzând să se întoarcă în Olimp fără să își găsească fiica, zeița îmbrăcase veșminte de bătrână și se amestecase printre femeile de la curtea regelui. O slujnică, Iambe, a reușit, prin glumele ei, să risipească tristețea Demetrei, iar râsul zeiței s-a auzit. …Și încă reverberează!

 

Comitetul științific:

Conf. dr. Elena Ionescu

Lector dr. Ruxandra Iordache

Lector dr. Emil Moangă

Prof. dr. Marina Cap-Bun (Universitatea „Ovidius”, Constanța)

Conf. dr. Anca Peiu (Universitatea din București)

Conf. dr. Diana Presadă (Universitatea „Petrol-Gaze”, Ploiești)