Colocviul Internațional al Departamentului de Lingvistică, ediția a XIX-a, 22-23 noiembrie 2019

Afiș_Colocviul Departamentului de lingvistică

În zilele de 22 şi 23 noiembrie 2019 va avea loc cel de-al 19-lea Colocviu Internațional organizat de Departamentul de lingvistică din Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu Centrul de Studii românești și Centrul de Lingvistică Teoretică și Aplicată. Sub titlul Româna în context romanic, colocviul, care reuneşte un număr mare de cercetători din țară și din străinătate, acoperă, ca și în edițiile precedente, o tematică foarte largă, din toate domeniile și direcțiile studiului limbii române, cu deschideri către romanistică şi către teoria şi tipologia lingvistică.

Invitaţii care vor susţine comunicări în plen sunt profesorii Andreas Dufter (Universitatea Ludwig-Maximilians, München), Alexandru Grosu (Universitatea din Tel-Aviv) şi Ana Maria Martins (Universitatea din Lisabona). Lucrările se vor desfășura în următoarele secțiuni: Gramatică și fonetică; Pragmatică și stilistică; Lexic, semantică, terminologii; Istoria limbii, filologie și dialectologie; Didactica limbii române ca limbă străină; Didactica limbii şi literaturii române.

În deschiderea Colocviului, în 21 noiembrie 2019, se va desfăşura workshopul Teorie și teorii lingvistice. Rolul teoriei în cercetarea lingvistică actuală românească, iar în zilele de 22 şi 23 noiembrie, în paralel cu secţíunile colocviului, va avea loc Third Bucharest Workshop on Formal Approaches to Romance Microvariation.

Afis lingvistica final WEB