Premii obținute de studenții Facultății de Litere la Colocviul internațional universitar „Lucian Blaga”, ediția a XXI-a, Sibiu, 31 octombrie – 2 noiembrie 2019

Andreea Zavicsa (Master Studii literare, anul I): Premiul I (Secţiunea Proza contemporană românească). Titlul lucrării: “Despre (post)comunismul românesc. Trei formule narative şi trei studii de caz: Dan Lungu, Petru Cimpoeşu şi Patrick McGuinnes”;

Daniar Mutalâp (Master Studii literare, anul II): Premiul I (Secţiunea Metode recente în abordarea textelor literare). Titlul lucrării: “O analiză discursivă asupra celor două diate ale Mariei Cantemir şi a unui model testamentar inedit de la sfârşitul secolului al XVIII-lea”;

Andreea Barb (Master Studii literare, anul I): Premiul II (Secţiunea Proza contemporană românească). Titlul lucrării: “Transvalorizări hipertextuale în palimpsestul narativ Sara de Ştefan Agopian”;

Victor Cobuz (Master Studii literare, anul II): Premiul III (Secţiunea Proza contemporană românească). Titlul lucrării: “Genul incognito. Short story composite-ul românesc în proza ultimilor ani”;

Lavinia Tache (Master Studii literare, anul II): Premiul III (Secţiunea Metode recente în abordarea textelor literare). Titlul lucrării: “Valenţele (re)duplicării. Configuraţii postumaniste la Philip K. Dick şi IanMcEwan”;

Andreea Isabella-Tatoi (LLR-LLS, anul III): Premiul II (Secţiunea Lucian Blaga – Atelier de traduceri: “LucianBlaga în limba germană”).

Profesori coordonatori/însoţitori ai studenţilor la colocviu/membri în birourile secţiunilor:
Conf.dr. George Ardeleanu
Asist.dr. Bogdan Tănase

Felicitări din toată inima studenților, masteranzilor și profesorilor care i-au pregătit și însoțit la acest eveniment științific!