Premii obținute de studenții Facultății de Litere la Colocviul național studențesc “Beyond Language”, ediția a III-a, Craiova, 19 aprilie 2019

STUDII CULTURALE:
Premiul I: 
Ana-Maria Sandu (FLLS germană/română, anul I), În strunga de oi. Eseu despre polul feminin din „Miorița”

STUDII LITERARE:
Premiul III:
Cristina-Ruxandra Georgescu (Master Studii Literare, anul II), Reconfigurarea identității de sine prin identitatea paternă
Andreea-Mihaela Marinaș (Master Studii Literare, anul II), Gellu Naum: Configurări ale erotismului în poezie

STUDII DE LINGVISTICĂ:
Premiul I:
Mihaela Munteanu (Master Studii Avansate în Lingvistică, anul I), Șmen must go on! O analiză pragma-stilistică a titlurilor parodice care au ca nivel de referință versuri de melodii