Premiile acordate de comitetul științific și de juriile de profesioniști în cadrul Colocviilor naționale studențești „BEST Letters”, ediția VI, 13-14 aprilie 2019