Mobilități de formare profesională Erasmus pentru personalul didactic-auxiliar și personalul didactic cu funcții și/sau responsabilități administrative în facultăți

În Ședința de Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 18 februarie 2019 a fost aprobată lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru formare profesională în cadrul Programului ERASMUS, în perioada aprilie – iulie 2019, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018-2019, capitolul Staff Training (S.T.T.), pentru un număr total de 50 mobilități pentru Universitatea din București.

Conform deciziei B.E.C.A., această selecție de mobilități de formare profesională Erasmus pentru 2018-2019 este destinată personalului didactic-auxiliar și personalului didactic cu funcții și/sau responsabilități administrative în facultăți. 

Scopul acestor deplasări reprezintă schimbul de experiență ale personalului UB cu birourile de profil din cadrul instituțiilor partenere ERASMUS, în special în domeniul relațiilor internaționale și al gestionării administrative a studenților și cadrelor didactice din străinătate (ERASMUS și internaționali), conform parteneriatelor încheiate cu acest scop (din lista anexată).

Stagiul de formare va fi finanțat din fonduri ERASMUS pentru un număr de minim 4 zile, maxim 7, din care minim 2 zile consecutive de activități de formare(minim 8 ore) și maxim 2 zile pentru transport (o zi înainte și o zi după stagiul de mobilitate). Durata stagiului finanțat va fi calculată luând în considerare perioada stagiului acceptată de instituția gazdă.

Finanțarea ERASMUS reprezintă o sumă forfetară compusă dintr-un grant alocat pentru subzistență (conform baremelor zilnice pe țări din tabelul de mai jos) și un grant pentru transport internațional, în funcție de numărul de kilometri până la localitatea de destinație (conform calculatorului on-line de distanță, disponibil pe website-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Baremele zilnice pentru subzistență („per diem”) pentru fiecare țară de destinație, transmise de ANPCDEFP (conform Anexei IV la contractul financiar încheiat cu ANPCDEFP) sunt:

Țara gazdă

Suma/zi EUR

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia

180

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania

160

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

140


Grantul (suma forfetară) acordat pentru transportul internațional,
 conform distanței până în orașul universității gazdă (precizată în tabelul de acorduri Erasmus semnate), este:

o   Distanțe între 10 și 99 km – 20 euro/pers.

o   Distanțe între 100 și 499 km – 180 euro/pers.

o   Distanțe între 500 și 1999 km – 275 euro/pers.

o   Distanțe între 2000 și 2999 km – 360 euro/pers.

o   Distanțe între 3000 și 3999 km – 530 euro/pers.

o   Distanțe între 4000 și 7999 km – 820 euro/pers. 

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 20 martie 2019  dosarele pentru selecție, respectiv :

  • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
  • Scrisoare de intenție/motivație, într-o limbă străină (care să conțină obiectivele și valoarea adăugată a moblității, rezultate estimate și impactul lor, relevanța cu Programul ERASMUS a activității desfășurate în mod curent),
  • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie),
  • Plan de activități de formare profesională pe durata stagiului Erasmus (formularul Staff Mobility for Training – Mobility Agreement, completat și semnat de șeful ierarhic superior),  care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă și departamentul administrativ de profil,
  • Lista opțiunilor de instituții gazdă pentru mobilitatea Erasmus (3 opțiuni în ordinea preferinței, alese din lista de parteneriate încheiate pentru stagii de formareprofesională Erasmus), 
  • Copie după cartea de identitate.
  • adeverință de la facultate pentru funcția și/sau responsabilitatea administrativă deținută de candidat (nu este necesară în cazul decanilor, prodecanilor, directorilor de departament și responsabililor Erasmus) – conform modelului atasat.

Criteriile de selecție pentru mobilități de formare profesională 2018-2019 sunt următoarele:

I.    Evaluarea dosarului – punctaj de la 1 la 50, 50 reprezentând maximum, repartizat astfel:

            1.    Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum,

            2.    Scrisoare de intenție / motivație, într-o limbă străină  – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum,

            3.    Atestat de cunoașterea unei limbi străine (certificat/diplomă) – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum,

           4.    Plan de activități de formare profesională pe durata stagiului – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum,

           5.    Relevanța cu Programul ERASMUS a activității desfășurate în mod curent – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum.

 II.  Inverviu (într-o limbă străină) – punctaj de la 1 la 50, 50 reprezentând maximum, repartizat astfel:

             1.    Cunoașterea unei limbi străine – punctaj de la 1 la 20, 20 reprezentând maximum,

             2.    Relevanța activității administrative a candidatului pentru dezvoltarea capacității de internaționalizare a UB – punctaj de la 1 la 20, 20 reprezentând maximum.

             3.    Motivație pentru mobilitate – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum.

Selecția dosarelor va avea lor în data de 22 martie 2019, iar după selecția dosarelor candidații declarați admiși vor fi convocați pentru interviu (într-o limbă străină). 

Comisia de selecție este compusă din:

– Președinte comisie de selecție – Conf. Dr. Sorin Costreie (Prorector Relații Internaționale),

– Membrii comisiei de selecție: Ec. Aida Alexandroaia (Director General Administrativ Adjunct), Alina Cristovici (Coordonator Instituțional Erasmus și Director Relații Internaționale).

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Titularii stagiilor de mobilitate pentru formare profesională vor depune la Biroul Erasmus+, în termen de 30 zile de la data finalizării selecției, următoarele documente:

– Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă,

– Plan de activități de formare profesională, aprobat și semnat de instituția gazdă,

– Cererea de deplasare internațională Erasmus,

– contractul financiar STT (de trimis electronic pe e-mail).

Înainte de plecare în stagiu, se acordă un avans in valoare de 80% din totalul grantului acordat, restul de 20% fiind plătit la întoarcerea din stagiu, în urma depunerii documentelor justificative la Biroul Erasmus+ și a completării chestionarului de satisfacție al Comisiei Europene.

 Documente de furnizat la întoarcerea din stagiu:

– certificat de prezență, semnat și ștampilat de instituția gazdă,

– bilete de transport internațional (inclusiv tichete de îmbarcare / boarding pass),

– raport de activitate.