Colocviul internațional universitar „Lucian Blaga”, Sibiu, 26-27 octombrie 2018

Precizări pentru studenţii/masteranzii Facultăţii de Litere – Universitatea din Bucureşti:
În vederea selecţiei, participanţii vor trimite în format electronic titlul lucrării, rezumatul (o scurtă descriere) şi precizarea secţiunii la care vor să-şi înscrie lucrarea conf. univ. dr. George Ardeleanu (e-mail: george.ardeleanu.61@gmail.com) şi asist. univ. dr. Bogdan Tănase (e-mail: bogdan.tanase@litere.unibuc.ro).
Termen: 15 octombrie 2018.