Rezultatele studenților Facultății de Litere la Colocviul Național Studențesc Mihai Eminescu, Ediția a XLIV-a, organizat de Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași (17-18 mai 2018)

Premii obținute de studenții facultății noastre la Colocviul Național Studențesc Mihai Eminescu, Ediția a XLIV-a, organizat de Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași (17-18 mai 2018):

  • Bianca Alecu (Litere, Anul II): Premiul I (Atelierul de traduceri – Limba Engleză) (premiul este pentru întreaga secţiune de traduceri);
  • Bianca Alecu (Litere, Anul II): Premiul II (Secţiunea Poetică şi stilistică). Titlul lucrării: „Metafora turmei în poezia eminesciană”;
  • Ica Dumbravă (Master Teoria şi Practica Editării, Anul I): Premiul III (Secţiunea Poetică şi stilistică). Titlul lucrării: „Concepte poetice – actualizări metatextuale în poezia eminesciană”;
  • Daniela David – Bolintiş (Literatură Universală şi Comparată, Anul I): Menţiune (Secţiunea Exegeze). Titlul luctării: „Verbele dicendi: ocurenţe şi structuri imaginare în poezia eminesciană”.