Concurs Gradaţii de merit 2018

La 31 decembrie 2017 expiră o gradaţie de merit, deţinută în prezent de prof. univ. dr. Mircea Cărtărescu din Departamentul de Studii Literare. Asa cum s-a procedat si pînă acum, gradatia respectivă, vacantată, se întoarce în Departamentul de Studii Literare și pentru obținerea ei pot participa doar membrii acestui departament.
Pentru gradaţia astfel vacantată se organizează concurs cu următorul calendar:
11-13 decembrie 2017, între orele 10-14: depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul departamentului.
14 decembrie 2017, între orele 10-14: examinarea în comisie a dosarelor şi stabilirea cîştigătorului. Încheierea procesului-verbal
15 decembrie 2017, orele 10-14: depunerea contestaţiilor
15 decembrie 2017, orele 14-15: rezolvarea contestaţiilor şi transmiterea rezultatelor definitive ale concursului către Decanatul Facultăţii de Litere.
16 decembrie: Vot electronic în CFL pentru validarea rezultatelor concursului
18 decembrie: Transmiterea rezultatelor validate de CFL către Rectoratul UB.
Directorul Departamentului de Studii Literare are obligaţia:
1.  să constituie comisia de concurs şi pe cea de contestaţie pînă pe data de 13 decembrie.
2. să verifice corecta redactare a proceselor verbale de concurs şi (eventual ) de contestaţie)
3. să respecte orarul anunţat.
Mai jos puteți consulta Metodologia în baza căreia în ultimii 5 ani au fost acordate gradaţii de merit