Colocviul masteranzilor SD-SITT/CESI „Corp, imagine, imaginar în artele contemporane”, 19-20 septembrie 2017

Şcoala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (SD SITT/CESI) organizează în zilele de 19-20 septembrie Colocviul masteranzilor „Corp, imagine, imaginar în artele contemporane”, în Laboratorul Multimedia, demisol, Facultatea de Litere.
În cadrul acestei manifestări științifice, masteranzii din anul I de la programele „Teoria și practica imaginii” (TPI) și „Societate, multimedia, spectacol” (SMS) vor prezenta proiectul de cercetare pentru lucrarea de disertație.