Colocviul doctoranzilor SD-SITT „Imagine, Imaginar, Limbaj”, 27-28 iunie 2017

Online IMAGINE, IMAGINAR, LIMBAJ

Şcoala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (SD SITT/CESI) organizează în zilele de 27-28 iunie Colocviul doctoranzilor “Imagine, Imaginar, Limbaj”, în Sala de Consiliu (parter) a Facultății de Litere (str. Edgar Quinet nr. 5-7).

În cadrul acestei manifestări științifice, doctoranzii din anii II și III vor prezenta raportul de cercetare aferent semestrului în curs.

 

Program IMAGINE, IMAGINAR, LIMBAJ, 27-28 iunie