Colocviul doctoranzilor anului I, Școala Doctorală a Facultății de Litere

În zilele de 19 și 20 mai, are loc Colocviul doctoranzilor anului I ai Școlii Doctorale a Facultății de Litere. Programul colocviului poate fi consultat mai jos.