Regulamente / Legislație

Hotărâre implementare Doctor Europaeus_UB

Procedură privind finalizarea studiilor universitare de doctorat_UB

Regulament de organizare a programului de studii universitare de doctorat la SD SITT

Regulamentul studiilor universitare de doctorat în UB

Precizări cu privire la situațiile de extindere a duratei activității studentului-doctorand

Meodologie privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi

Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Carta Universității din București

HG nr. 681/29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale