Admitere master 2022

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Facultatea de Litere a solicitat Universității din București  suplimentarea locurilor la buget. Vom reveni în cursul zilei de luni, 26 septembrie, cu rezultatele definitive.

Rezultatele provizorii (înainte de confirmări) ale sesiunii septembrie 2022

Perioada de înscriere la programele de masterat Teoria și Practica Editării, Lingvistică Teoretică și Aplicată, Cultură și Civilizație Ebraică, Etnologie, Antropologie Culturală și Folclor, Gestiunea Informației în Societatea Contemporană, Societate, Multimedia, Spectacol și Teoria și Practica Imaginii se prelungește până vineri, 16 septembrie 2022, ora 14.00. Programarea examenelor a fost actualizată și ea, acolo unde era cazul.Calendar:

Înscrieri: 06-14 septembrie 2022  până la orele 14.00, online la adresa de email: admiteremaster.litere@unibuc.ro (pentru programele „Societate, multimedia, spectacol” și „Teoria și practica imaginii”, înscrierile se fac la adresa de e-mail: office@cesi.unibuc.ro).

Examene: 15-19 septembrie

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 21 septembrie 2022

Confirmarea locului: 22-23 septembrie 2022 (între orele 10-13)

Afișarea rezultatelor finale: 25 septembrie 2022

Documentele necesare pentru înscriere se transmit online, scanate, cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. :

 • Fişă-tip de înscriere (poate fi descărcată de aici, se printează față-verso);
 • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2022;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED (dacă e cazul);
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Trei fotografii ¾ cm;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz)unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare(buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Atenție! Taxa de înscriere la programul Masterat didactic este în valoare de 150 de lei și se achită separat de cea pentru celelalte programe.

Taxa se achită:

 1. online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 2. la Casieria Universității din București, șos. Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).
 3. Prin virament/ transfer bancar / ordin de plată în contul Facultății de Litere (BCR)

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO22 RNCB0076010452620 300 (contul IBAN al Facultății de Litere)
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: taxă admitere master – Facultatea de Litere, programul/programele de studiu,  numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană).

Pentru programele „Societate, multimedia, spectacol” și „Teoria și practica imaginii”, taxa de înscriere se va achita în contul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii, cod IBAN: RO80RNCB0076010452620032 RON deschis la BCR.


SESIUNEA IULIE 2022

 

Rezultatele finale ale sesiunii iulie 2022ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI

 

CONFIRMAREA LOCURILOR SE FACE ÎN ZILELE DE 20-22.07.2022 ȘI 25-28.07.2022, ÎNTRE ORELE 09.00 ȘI 14.00, PRIN DEPUNEREA LA SECRETARIAT A DOSARULUI FIZIC.

NEDEPUNEREA DOSARULUI CONDUCE LA PIERDEREA LOCULUI OCUPAT

Pentru candidații admiși pe locurile finanțate de la BUGET

Dosarul trebuie să conțină:

 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licență sau adeverința de licență în original (pentru absolvenții din 2022);
 • Suplimentul la diplomă în original, în cazul depunerii diplomei de licență;
 • Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul depunerii dosarului, prin prezentarea originalului);
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul depunerii dosarului, prin prezentarea originalului);
 • C.I. (copie simplă);
 • 3 fotografii tip 3/4;
 • Adeverința medicală tip, în original, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de la medicul de familie;
 • Fișa de înscriere la concursul de admitere;
 • Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinți, candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);
 • Candidații admiși pe locurile cu TAXĂ (taxa anuală este de 4000 lei) au obligația de a prezenta chitanța de achitare a sumei de 500 lei reprezentând o parte din taxa de școlarizare aferentă semestrului I de studiu.


Perioada de înscriere la programele de masterat ale Facultății de Litere, sesiunea iulie 2022, se prelungește după cum urmează:

 • Pentru programele Societate, Multimedia, Spectacol și Teoria și Practica Imaginii: până vineri, 15 iulie 2022, ora 14.00;

 • Pentru programele Studii Literare, Teoria și Practica Editării, Lingvistică Teoretică și Aplicată, Didactici ale Disciplinelor Filologice, Cultură și Civilizație Ebraică, Etnologie, Antropologie Culturală și Folclor, Cultură și Politică în Context European și Internațional, Modele de Comunicare și Relații Publice, Consultanță și Expertiză în Publicitate, Gestiunea Informației în Societatea Contemporană și Managementul Informației și al Documentelor: până miercuri, 13 iulie 2022, ora 14.00.

Toate interviurile (probele de concurs) se vor desfășura fizic, la sediul facultății, conform cu programările din tabelul de mai jos.

 

 Calendar

Înscrieri la sediul facultății (Str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1 Bucureşti): 04-11 iulie 2022 (de luni până vineri între orele 9-14)

Sau -online la adresa de email: admiteremaster.litere@unibuc.ro (pentru programele „Societate, multimedia, spectacol” și „Teoria și practica imaginii”, înscrierile se fac la adresa de e-mail: office@cesi.unibuc.ro).

Examene: 13-18 iulie

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 22 iulie 2022

Confirmarea locului: 25-28 iulie 2022 (între orele 9-14)

Afișarea rezultatelor finale: 29 iulie 2022


Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/ scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/ scanate și cele originale. :

 •  Fişă-tip de înscriere (poate fi descărcată de aici, se printează față-verso);
 • Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2022;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED (dacă e cazul);
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Trei fotografii ¾ cm;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz)unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare(buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 • Dosar plic
 • în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană procură notarială.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Atenție! Taxa de înscriere la programul Masterat didactic este în valoare de 150 de lei și se achită separat de cea pentru celelalte programe.

Taxa se achită:

 1. online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 2. la Casieria Universității din București, șos. Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).
 3. Prin virament/ transfer bancar / ordin de plată în contul Facultății de Litere (BCR)

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO22 RNCB0076010452620 300 (contul IBAN al Facultății de Litere)
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: taxă admitere master – Facultatea de Litere, programul/programele de studiu,  numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană).

Pentru programele „Societate, multimedia, spectacol” și „Teoria și practica imaginii”, taxa de înscriere se va achita în contul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii, cod IBAN: RO80RNCB0076010452620032 RON deschis la BCR.

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:

 1. Media examenului de licenţă;
 2. Media examenului de bacalaureat.

CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANȚARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL ȘI INIDFERENT DE FORMA DE ÎNSCRIERE PE CARE A ALES-O.

 • Candidații admiși pe locurile finanțate de la BUGETUL statului au obligația de a prezenta la secretariat diploma de bacalaureat și diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau Adeverință de licență pentru promoția 2022;
 • Candidații admiși pe locurile cu TAXĂ (taxa anuală este de 4000 lei) au obligația de a prezenta chitanța de achitare a sumei de 500 lei reprezentând o parte din taxa de școlarizare aferentă semestrului I de studiu.

NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat și licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.