Admitere Master 2021

Admitere septembrie 2021


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII LA MASTERAT ÎN SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2021

Îi informăm pe toți cei care au participat la sesiunea de admitere la masteratele Facultății de Litere (mai puțin pe aceia care au candidat pentru masteratul didactic al Facultății de Psihologie și Științele Educației) că rezultatele din această sesiune sunt pentru moment provizorii și că, la cele mai solicitate masterate, în ordinea numărului de solicitări, vor fi suplimentate locurile de la buget.

În acest sens, îi rugăm pe candidați să urmărească anunțurile de pe site-ul Facultății de Litere.


  • Candidații declarați admiși pe un loc bugetat vor depune la Secretariatul Facultății de Litere, în original, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul ei / adeverința de licență, fișa de înscriere semnată, copie C.I., copie conformă * a certificatului de naștere (dacă este cazul, și de căsătorie), adeverința medicală și 3 fotografii 3⁄4.

  • Candidații care au obținut un loc cu taxă vor depune fișa de înscriere (semnată), copie conformă* a diplomei de bacalaureat, copie conformă* a diplomei de licență și a suplimentului ei / a adeverinței de licență, copie C.I., copie conformă* certificat de naștere (dacă este cazul, și de căsătorie), adeverința medicală, 3 fotografii 3⁄4 și dovada achitării taxei de confirmare a locului care va constitui avans la taxa de școlarizare (taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 este, conform deciziei Senatului, de 3500 lei, iar avansul, care se constituie în prima tranșă a taxei, este de 875 lei).

* Copiile conforme ale documentelor se fac în facultate. Pentru aceasta, candidații sunt rugați să aibă asupra lor originalele respectivelor documente sau, dacă acest lucru nu este posibil, să depună copii legalizate ale acestora. Nu se pot face copii conforme după copiile legalizate.

Nedepunerea documentelor solicitate în format fizic în intervalul 20 – 21 SEPTEMBRIE 2021, între orele 9:00 și 15:00, duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND ÎNSCRIEREA LA MASTERATELE

FACULTĂȚII DE LITERE

 

Înscrierea online la concursul de admitere pentru toate masteratele Facultății de Litere, mai puțin cele două masterate ale Centrului de Excelență în Studiul Imaginii,  se prelungește până duminică, 18 iulie 2021, ora 23.59.

Cele două masterate ale CESI  își prelungesc înscrierea până  pe data de 21 iulie, ora 15.00.


Candidații care doresc admiterea în paralel la două programe (adică înscrierea și urmarea simultan a cursurilor de la două programe diferite) sunt rugați să contacteze Comisia de admitere la adresa pr@litere.ro.

Mai multe informații referitoare la condițiile de admitere (inclusiv bibliografiile pentru probele de concurs) pot fi găsite mai jos, în pliantele de prezentare a masteratelor.

 

Cei care doresc să opteze pentru locuri destinate candidaților de etnie romă vor trebui să completeze cererea de mai jos, să o semneze, scaneze și să adauge (într-un singur fișier) recomandarea din partea unei organizații legal constituite a romilor, apoi să încarce documentul în platformă.