Proces verbal de constituire a Comisiei electorale și calendar și metodologie pentru organizarea alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale facultății și universității