Proces verbal de constituire a Comisiei electorale și calendarul pentru organizarea alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale facultății și universității (sesiunea a II-a)

Calendarul alegerilor studenţeşti pentru locurile rămase neocupate în urma primei
sesiuni de alegeri studențești din luna octombrie a.c. (aprobat în ședința Senatului UB din 17.11.2021):

19 – 23 noiembrie 2021 – depunerea candidaturilor
24 – 28 noiembrie 2021 – campania electorală
29 noiembrie – 7 decembrie 2021 – alegerile studenților