Vernisaj expoziție de fotografie și lansarea enciclopediei on-line, miercuri, 9 noiembrie 2016, ora 18.30, Piața Amzei, nivelul 1

Un secol de arhitectură românească

www.e-architecture.ro

Vernisaj expoziție de fotografie și lansarea enciclopediei on-line, 

perioada 1918-1944

Miercuri, 9 noiembrie, ora 18:30, în Piața Amzei, nivelul 1 (Piața Amzei 13), Fundația Culturală META vă invită la vernisajul expoziției de fotografie și la evenimentul de lansare a enciclopediei on-line Un secol de arhitectură românească (perioada 1918-1944).

La dublul eveniment vor participa: Mihaela Criticos, Mariana Croitoru, Anca Filip, Oana Marinache, Mircea Ochinciuc, Gabriela Petrescu, Dragoș Popescu, Sidonia Teodorescu, Ion Bogdan Lefter.

Masteranzii programului de studii “Teoria și practica imaginii” (TPI) au participat în cadrul stagiilor de practică din semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016 la realizarea acestei enciclopedii.

Proiect cultural finanțat de ARCUB. și P.M.B. în cadrul Programului cultural „București Orașul In-Vizibil, 2016”, Administrația Fondului Cultural Național, Uniunea Arhitecților din România din fondul „Timbrul arhitecturii” 2016.

Proiect cultural desfășurat cu sprijinul: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii și Facultatea de Litere – Universitatea din București, Fundația Arhitext Design, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Biblioteca UAUIM, Biblioteca UAR.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați comunicatul de presă de mai jos.

 Comunicat de presă