Gestionarea Informației în Societatea Contemporană

Gestionarea Informației în Societatea Contemporană (GISC) este primul program de studii de nivel masteral din România dedicat formării specialiștilor în managementul și comunicarea informațiilor și documentelor.

Programul urmărește formarea unor competențe avansate de selecție, organizare și transfer al informațiilor și documentelor, necesare atât pentru practicarea unor profesii sau îndeplinirea unor sarcini de lucru care necesită intermediere infodocumentară cât și în viața de zi cu zi. Raportându-se la realitățile societății contemporane, în care fluxurile de informații sunt dificil de gestionat atât la nivel profesional cât și personal, GISC își propune, prin cursuri și seminare adecvate, să dezvolte abilitățile masteranzilor de identificare și facilitare a accesului la informații și documente de calitate cu ajutorul instrumentelor tehnologice moderne.

Programul vizează trei categorii de absolvenți de licență:

  • pentru absolvenții unui program de licență din domeniul științelor informării și documentării, acest masterat reprezintă ocazia de a dobândi cunoștințe și abilități complementare celor acumulate în primii trei ani de studiu, aprofundând aspectele teoretice și practice ale activităților profesionale pentru care informația constituie elementul central;
  • pentru angajații din structurile infodocumentare (ex. biblioteci, centre de documentare, centre de documentare și informare – CDI) sau din alte tipuri de instituții în care este necesară procesarea și managementul informațiilor și documentelor (ex. gestionarea arhivei curente – tradiționale sau electronice – a unei instituții publice sau societăți private), masteratul oferă oportunitatea de a-și dezvolta și atesta cunoștințele de specialitate;
  • pentru absolvenții altor programe de licență, masteratul constituie o oportunitate de a pătrunde în universul infodocumentar și al profesiilor sale specifice.

Contact: lector univ. dr. Robert Coravu, robert.coravu@litere.unibuc.ro (responsabil program)