PROGRAME INTERDISCIPLINARE DE MASTERAT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN STUDII CULTURALE VIZUALE

SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL – SMS

Programul de studii SMS este unic în România datorită modulelor sale interdisciplinare: studii de film, studii despre spectacol (în toate mediile în care el se regăsește și sub toate formele sale, de la cel de teatru, la cel digital și la cel societal), tehnologii în arte, studii de gen, studii urbane culturale. Teoria critică din a doua jumătate a secolului al XX-lea, deși o referință majoră a cursurilor din acest program, este revizitată din perspectiva problemelor actuale, ce ne preocupă și ne implică tot mai mult: confruntările și convulsiile societale, urgența trecerii la „orașul verde”, conflictele internaționale, migrațiile din teatrele de război, transformările dramatice ale ecosistemelor naturale. Direcțiile de cercetare masterală, dezvoltate pe parcursul celor patru semestre, vizează modurile în care artele și comunitățile din spațiul urban contemporan reflectă și interpretează aceste crize, precum și modurile în care discursul artistic intervine în viața comunității și în educație. Activitatea masterală de cercetare este ancorată internațional tocmai prin actualitatea temelor tratate, a bibliografiilor multidisciplinare, a tipurilor de abordare teoretică și de analiză și prin creativitatea științifică a disertațiilor.

 

TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII – TPI

Programul de studii TPI abordează obiectul de artă în primul rând ca pe un obiect cultural, integrându-l, în consecință, în ample și nuanțate rețele de sens, în dispozitive vizuale complexe (istorice sau recente), ce includ structuri patrimoniale diverse – precum muzee, arhitecturi-reper, arhitecturi peisagistice, instalații eco-art. Fenomenul cultural este tratat critic-hermeneutic, este înțeles multi-contextual, dar și mediologic, ca proces de transmitere sau de transformare, de adăugare sau de negare de coduri și semnificații. Studiile culturale vizuale includ aici teorii și aplicații cu privire la: memoria colectivă și imaginariile artistice disruptive; literatură, arte vizuale, imagine arhitecturală; patrimoniul cultural urban, muzeologie și artă curatorială contemporană. Textul (literar, documentar, teoretic sau filosofic), artele plastice și ansamblurile arhitecturale, ceremonialul urban și formulele de expunere a artei (expoziții, bienale, festivaluri) sunt, în viziunea noastră, în primul rând mărturii culturale; ele reprezintă surse de cunoaștere și de înțelegere a modurilor în care se petrec mutațiile de sens, a proceselor de figurare și de iconicizare, a tensionărilor și a rupturilor, precum și a noilor formule stilistice, transferurilor multi- sau inter-mediale și a discursurilor interpretative aferente lor. Istoria culturală se combină, așadar, cu teorii recente și cu analize interdisciplinare, concentrate asupra relevanței pentru publicurile de azi a relației text – imagine – obiect de artă – spațiu cultural.

 

CADRU COMUN DE ACTIVITATE

SD SITT/ CESI le oferă masteranzilor săi posibilitatea de a-şi creea prin sistemul intra-departamental de credite transferabile trasee curriculare individuale şi specializări interdisciplinare unice, accesând o platformă comună de cursuri, laboratoare de cercetare şi stagii de practică în domeniul cultural-artistic, precum şi un sistem de parteneriate instituționale, pentru angajare și pentru colaborări și proiecte personale. În fiecare an, peste un sfert din numărul studenților beneficiază de mobilități de studiu și de cercetare (cu precădere în Europa și în America de Nord). Anual sunt invitați să conferențieze în cadrul cursurilor profesori, cercetători și practicieni din diverse culturi și medii științifice internaționale.

Cercul științific CESI Digital Fellows găzduiește ateliere, conferințe și dezbateri organizate exclusiv de comunitatea studențească, și doar în beneficiul ei.

Masteranzii publică cu sprijinul CESI o revistă științifică proprie, Caietele Vizual, iar cele mai valoroase disertații apar în seria de autor a colecției CESI „Text și imagine”.

Asociația culturală IMAGORA-CESI este dedicată în principal susținerii proiectelor culturale și artistice desfășurate de masteranzii și doctoranzii departamentului.

Centrul pentru Programe de Masterat reprezintă în departament locul cel mai dinamic, prin activitatea sa cotidiană, amploare și diversitatea de profesii, generații, viziuni și teme de cercetare ale masteranzilor, aflați aici într-un permanent dialog cu tutorii lor.

Calitatea de membru al acestui departament de studii avansate, fie student, fie profesor, fie alumn, este onorată de vizibilitatea extra-instituțională și de aprecierea transdisciplinară de care se bucură CESI în cei aproape 25 de ani ai săi de activitate.

 

Informații suplimentare, testimoniale, interviuri, ghiduri și lucrări de practică:

www.cesi.ro

https://www.facebook.com/CESI.studiul.imaginii

https://www.instagram.com/cesi.studiul.imaginii/

www.youtube.com/@CESIstudiulimaginii

E-mail: office@cesi.unibuc.ro