Reprezentanții în Senatul Universității și în Consiliul Facultății de Litere

Senatul Universității din București

aureliuperdeleanu mihneamironescu

Consiliul Facultății de Litere

brincoveanu1 elizahusar mariananiculae

andreianalupu diananovaceanu ioanastegaru1

ioanmihalcea irinarus1 mateistoenescu