Înscrieri cursuri opționale – anul II

Setul I

1.1 Conf. dr. Gabriel MIHĂILESCU,  De la agapé la eros în cultura română veche și premodernă: https://forms.gle/wvqbx8VFzS366wDD8

1.2 Conf. dr. Răzvan VONCU, Condiția scriitorului în literatura română de la 1900: https://forms.gle/vsEiU7Tw39XUZ8y5A

1.3 conf. dr. Paul CERNAT, Bacovia și noile modele ale poeziei românești: https://forms.gle/NLd8CSjR2HMHHqot6

1.4 conf. dr. Magda RĂDUȚĂ, Realul din text – proza românească de după 1900 într-o lectură contextualizantă: https://forms.gle/vbVMCq4WHxLz8fSEA

1.5 prof. dr. Camelia STAN, Particularități fonologice ale limbii române: https://forms.gle/f4ZUKboRzV3yb1i66

1.6 lect. dr. Andrea GHIȚĂ, Uz și abuz în comunicarea verbală- o abordare pragmatică (tăcere, insultă, ironie): https://forms.gle/tyYaYZoEfVU8rYDw9

1.7 lect. dr. Andreea SOARE, Abordări interdisciplinare ale limbii: https://forms.gle/mEJ7RLZEXvpFfm5Y7

1.8 Conf. dr. Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ, Eroul: idee, imagine, ideal: https://forms.gle/Uohptz5WvePwpDSv9

1.9 Conf. dr. Elena IONESCU, Literatura secolului XX și muzica: https://forms.gle/WGyGgKzMWpHgxC7a8

1.10 Lector dr. Ruxandra IORDACHE, Sonetul în modernitate: https://forms.gle/bEtV8Zpt7KzzwW8Y8

 

Setul II

2.1 Prof. dr. Adriana STOICHIȚOIU ICHIM, Departamentul de lingvistică –  Dinamica lexicului limbii actuale: https://forms.gle/TiLaAJQimr88pR1C8

2.2 conf. dr. Adina DRAGOMIRESCU, Sintaxă romanică: https://forms.gle/46TbY3hEEYHPqrAD9

2.3 lect. dr. Viorel GURUIANU, Structura etimologică a limbii române: https://forms.gle/7wvsAba2GRD2EsSW6

2.4 prof. dr. Carmen MUȘAT, Palimpsestul: de la intertextualitate la transtextualitate: https://forms.gle/X3uneHkVgM3JDji78

2.5 lect. dr. Ștefan FIRICĂ, Laborator pentru redactarea lucrării de licență: https://forms.gle/F4QXSJp8eKtucXHa9

2.6 lect. dr. Bogdan TĂNASE, Teorii ale ficțiunii literare: https://forms.gle/Eyv6EpSatvKP9T1H9

2.7 conf. dr. Lucia OFRIM, Emoție, sensibilitate, senzorialitate – analize interdisciplinare: https://forms.gle/syeJafvkhGia6KBYA

2.8 conf. dr. Adrian STOICESCU, Antropologie digitală: https://forms.gle/3rzreyhfPvurQHA3A

2.9 lect. dr. Sebastian-Vlad POPA, Literatura apocalipselor: https://forms.gle/dA4h4AYzK7bNm5u99

2.10 asist. dr. Minodora BUCUR, Slavici și Agârbiceanu, o lectură critică și cinematografică în tipologia umană a personajelor: https://forms.gle/D2vGaGeK5toHUoP39