Analele UB

ISSN 1220-0271

Revista ANALELE UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ a apărut în seria veche între anii 1893-1942, 1956-1960. Seria nouă apare regulat din anul 1969 până în prezent, cu un număr pe fiecare an.

Misiune şi tematică

Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română publică articole, studii, recenzii, care tratează variate probleme de interes din domeniul filologic, încurajând cercetările din perspectivă pluri şi interdisciplinară:

  • limba română (probleme teoretice şi aplicative; perspectivă sincronică/diacronică/ comparată etc.);
  • lingvistică privind româna şi alte limbi;
  • literatură română;
  • literatură universală şi comparată;
  • teoria literaturii;
  • antropologie culturală;
  • folclor românesc şi comparat.

În mod curent, sunt abordate probleme de actualitate ştiinţifică, de interes teoretic şi metodologic, specializat sau interdisciplinar, din toate domeniile menţionate. Apariţia regulată a revistei face ca studiile publicate să reflecte o bibliografie ştiinţifică la zi. În acest sens, în ultimii ani au fost publicate în revistă numeroase studii ale unor specialişti de prestigiu de la universităţi şi centre de cercetare româneşti şi străine. Unele numere ale revistei au fost organizate tematic sau au publicat materiale ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale. Prin tematica variată şi interdisciplinaritatea analizelor recente, revista are un rol important în întreţinerea contactelor ştiinţifice între domenii de cercetare apropiate, având ca obiect de studiu limba, literatura şi cultura română.

Acces deschis

Revista Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română este diponibilă în acces deschis pentru toate articolele şi recenziile publicate, fără taxe de utilizare. Utilizarea materialelor publicate se poate face în conformitate cu licenţa CC BY-NC [http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/]; cititorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima etc. textele publicate, în scopuri non-comerciale, fără a cere permisiunea prealabilă a editurii sau a autorului, cu obligaţia recunoaşterii şi citării adecvate a sursei.

Vizibilitate 

Revista este acredită CNCS (categoria C; link), indexată pe platforma editorială SCIPIO, precum şi în bazele de date internaţionale: Erich Plus(link), Ulrich’s Web Global Series Directory, Linguistic Bibliography Online, cataloagele: WorldCat (OCLC), Copac (UK), SUDOC (Franţa), Zeitschriftendatenbank (ZDB) (Germania).

Peer review

Revista utilizează sistemul de evaluare „peer-review”; articolele şi recenziile sunt supuse evaluării a doi recenzori, pentru a valida adecvarea formală şi de conţinut la normele academice impuse de profilul revistei.

Taxe de publicare

NU se percep taxe autorilor pentru procesarea preliminară şi publicarea articolelor sau a recenziilor. De asemenenea, revista nu oferă onorarii autorilor.