Colocviu internațional pe teme marianice, 23-24 octombrie 2020

Les Miracles de la Vierge. Les manuscrits de la Bibliothèque du Saint Synode de l’Église Orthodoxe Roumaine (film realizat de Ileana Stănculescu, în dialog cu arhimandritul Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sf. Sinod, și cu lector dr. Cristina Dima, Departamentul de Studii literare al Facultății de Litere)


International colloquium Representations of Mary, the Mother of God, between official cult and local veneration. Texts and images,

23-24 October 2020

Colloque international Représentations de la Vierge Marie entre culte officiel et vénération locale. Textes et images,

23-24 octobre 2020

Maria_FINAL JPG